Tecnobody – Wszechstronne urządzenia diagnostyczno-terapeutyczne

Technologie dopasowane do Twoich potrzeb

Urządzenia diagnostyczno-terapeutyczne

D-WALL to innowacyjna przestrzeń do globalnej oceny funkcjonalnej pacjenta oraz terapii ukierunkowanej na poprawę jakości ruchów. System składa się z zestawu ćwiczeń i programów, które dostosowane są do potrzeb każdego pacjenta. Wartością diagnostyczną i terapeutyczną można zarządzać w sposób zintegrowany, aby przeprowadzić plan terapeutyczny zarówno w zakresie rehabilitacji, jak i prewencji.

D-WALL

Ocena i terapia pacjenta to przede wszystkim praca w zakresie odpowiedniej postawy, stabilizacji na różnych podłożach, czucia głębokiego, poprawy zdolności motorycznych pacjenta oraz doskonalenia poszczególnych funkcji.

HOMING STUDIO to zaawansowany system do funkcjonalnej oceny postawy pacjenta oraz rehabilitacji ukierunkowanej na poprawę jakości wykonywanego ruchu. Feedback wizualno-akustyczny dostarcza informacje zwrotne dotyczące symetrii ruchów, mobilności stawów oraz kontroli tułowia. Test Zdrowia pozwala ocenić ogólną sprawność fizyczną pacjenta, aby zaplanować terapię indywidualnie do jego potrzeb.

HOMING STUDIO

Kluczową rolę odgrywa kamera 3D, która przedstawia rzeczywisty obraz pacjenta na ekranie i ułatwia terapeucie ocenę deficytów, asymetrii i innych zaburzeń związanych z pracą układu mięśniowo-szkieletowego. HOMING STUDIO pozwala ocenić: postawę, mobilność stawów, zwinność oraz kontrolę tułowia.

WALKER VIEW 3.0 SCX to kompleksowe laboratorium analizy chodu oraz biegu skoncentrowane w jednym innowacyjnym produkcie, zdolnym do precyzyjnej oceny mocnych i słabych stron pacjenta podczas chodu. Natychmiastowa i obiektywna informacja zwrotna pozwala korygować postawę w ruchu, obciążenia kończyn dolnych i wiele więcej.

Opatentowana funkcja SCX pozwala odzwierciedlić chód w czasie rzeczywistym, dzięki możliwości automatycznego dostosowania się prędkości pasa bieżni do rytmu chodu pacjenta.

WALKER VIEW 3.0 SCX

Testy analizy chodu dostarczają informacji zwrotnych na temat jakości chodu pacjenta, w celu identyfikacji problemów związanych z postawą, czy urazem oraz oceny wydolności funkcjonalnej. Szczegółowe raporty pozwalają zaplanować indywidualny trening chodu, dostosowany do możliwości każdego pacjenta.

SPPEDUP to zaawansowana bieżnia przeznaczona do analizy chodu i biegu, w celu stopniowego zwiększania wydolności pacjentów. Jest to bieżnia samoadaptacyjna, która rozpoznaje nacisk stóp na podłoże i dostosowuje prędkość do użytkownika, jednocześnie dostarczając dokładną ocenę chodu lub biegu.

SPEEDUP

Bieżnia SPEEDUP dostarcza natychmiastowy feedback, co pozwala korygować postawę podczas ruchu, a także oceniać symetrię obciążenia kończyn dolnych. System wyposażony jest w gotowe testy oraz programy treningowe z kontrolą postawy, a także gry w wirtualnej rzeczywistości, co zapewnia interaktywny i niezwykle funkcjonalny trening z pacjentem.

PROKIN 252 to kompleksowa ocena funkcjonalna, która stanowi jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń do oceny proprioceptywno-stabilometrycznej. Technologia zawiera system mechaniczny oraz elektroniczną kontrolę stabilności na 50 poziomach dla pełnej integracji oraz maksymalnej kontroli ruchów.

Wszechstronność systemu PROKIN obejmuje dokładną analizę pacjenta na różnych płaszczyznach (statyczna, dynamiczna), a innowacyjny moduł tułowia skupia uwagę na właściwościach proprioceptywnych miednicy.

PROKIN 252

Dzięki systemowi PROKIN ocena równowagi, koordynacji oraz czucia głębokiego podczas rekonwalescencji pacjenta lub jako forma profilaktyki, nie była dotąd dokładniejsza i skuteczniejsza.

Dążymy do perfekcji

Rośniemy, by sprostać Twoim oczekiwaniom

BTL Polska Sp. z o.o. została założona w roku 2001 i jest oficjalnym przedstawicielstwem BTL Industries w Polsce. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama urządzeń do fizjoterapii, neurorehabilitacji, kardiologii, spirometrii, ginekologii, medycyny estetycznej oraz stomatologii. Nasze produkty wyróżnia innowacyjność i intuicyjność użytkowania, doskonałe parametry oraz najwyższa jakość wykonania.

Oferujemy pełną gamę usług dodatkowych, takich jak: wsparcie techniczne i serwisowe, doradztwo, szkolenia i warsztaty, rabaty dla stałych klientów, system finansowania zakupu (leasing, raty) oraz wsparcie w uzyskaniu dofinansowania.